Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2014

schizophrenicworld
schizophrenicworld
schizophrenicworld
Okręt odpłynie na spuchniętych żaglach
w szklane lazury wzbierających piersi...
chociaż nie zawsze byliśmy najszczersi,
powiemy sobie zwyczajnie: dobranoc.(...)
— Zmierzchanie- Baczyński
schizophrenicworld
3492 cd8d
Reposted fromGreenChai GreenChai viajestpieknie jestpieknie
schizophrenicworld
The worst loneliness 
is to not be comfortable with yourself.
— Mark Twain
Reposted fromcaraseen caraseen viasmutnazupa smutnazupa
0307 25a2
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
schizophrenicworld
kiedyś, na prawdę bardzo dawno temu coś przegrałem. (...)
i było to moje życie
— Piotr Tokarz
schizophrenicworld
5507 3afc
schizophrenicworld
upadam i wstaję. nieustannie. kilkanaście razy na dzień.
— a.
schizophrenicworld
5146 d449 500
Reposted fromlouse louse viahavingdreams havingdreams
schizophrenicworld
0409 2b5c 500
Reposted fromSznycel Sznycel viahavingdreams havingdreams
Nie jadłem. Płakałem. Krzyczałem. Tęskniłem. Liczyłem kości. Patrzyłem przez okno. Piłem kawę. Osądzałem. Obwiniałem. To był mój dzień. Każdy taki sam.
Reposted fromdeviate deviate viahavingdreams havingdreams
schizophrenicworld
Irytuje mnie to, że mam w głowie tyle myśli, ale nikt ich nigdy nie usłyszy.
Reposted fromweightless weightless viahavingdreams havingdreams
schizophrenicworld
6346 c298
schizophrenicworld
2473 b23c
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
schizophrenicworld
2366 0dbb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
schizophrenicworld
3900 9e08
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
schizophrenicworld
3974 5215
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
schizophrenicworld
Play fullscreen
Nie bez bólu i nie w domu
Nie chcę szybko i nie chcę młodo
Nie szczęśliwie i wśród bliskich
Chciał(a)bym umrzeć z miłości...
Reposted fromjoanablue94 joanablue94 viajestpieknie jestpieknie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl